Att leva är inte nog: solsken, frihet och en liten blomma måste man ha - HC Andersen

Omniam mirare etiam tritissima - Carl von Linné

(Varthän du ser finns något värt en avhandling;
Wherever you look, there is something worthy of a thesis)

Välkommen till mina hemsidesdata!
Troligtvis kan Du tolka dem så att de ger Dig Information!
Och ger din tolkning ömsesidig förståelse med minst en annan människa
så är det kunskap - er kunskap!

Rolf

 

 

   
Rolf Lövgren