Framsida                      Baksida

             

Innehåll

Inledning

Jesuis möter De Andra och vi

Idéer till grundläggande mänskliga måttstockar och etiska spelregler

Utveckling av etiska spelregler

Hur kan vi säkerställa att grundläggande mänskliga måttstockar och etiska spelregler är giltiga?

Praktiska tips för etiskt beteende – om behovet av ritualer!

Slutsatser

Filosofirummet

Inledning

Det var en gång en människa – vi kan kalla honom Jesuis Cogito – som under en lång tid hade känt att de tankar som uppenbarade sig för honom inte gav mening åt vad som hände i den värld han mötte via sina sinnen.

Var han vid sina sinnens fulla bruk eller var hans uppenbarade tankar på något sätt vanskapta?

Hur vet vi att de tankar vi har om den ”verklighet” vi registrerar är meningsfulla?

Vad är meningsfullt? Vad är likgiltigt? Vad är motsatsen till meningsfullt – meningslöst eller vansinnigt?

Hur vet vi vad som är rätt och vad som är fel – eller mindre rätt?

Jesuis trodde att han hade idéer om hur dessa frågor skulle kunna besvaras – så att andra människor – vi kan kalla dem De Andra – skulle förstå!

Det här är berättelsen om hur Jesuis Cogito försöker övertyga De Andra om hur ett meningsfullt liv kan skapas för nästan alla människor – som vi kan kalla vi.

Från kapitlet Slutsatser

– Jag konstaterar, återigen, att vårt projektuppdrag är slutfört, avslutade Jesuis.

Tack alla ni – De Andra – för era oersättliga projektbidrag och tack filosofgänget för era tänkvärda tankar.

– Tack själv, svarade De Andra med ett leende på läpparna. Hur var det nu de etiska spelreglerna formulerades …

Vår etiska 7-punktsregel formulerade vi kortfattat på följande sätt:

S1 Se först människan.

S2 Bekräfta henne.

S3 Respektera henne.

S4 Gör henne trygg.

S5 Visa sammanhang.

S6 Visa delaktighet.

S7 Handla sedan.

och förtydligade

S1 Se först människan – innebär att vi försäkrar oss om att vi har en livfull mänsklig individ att interagera med.

S2 Bekräfta henne – innebär att vi bekräftar henne som ett levande mirakel. Vi är medvetna om livets outgrundliga mirakel och det är mot bakgrund av att vi tillsammans är delaktiga i livets under som vi i ödmjukhet bekräftar varandra.

S3 Respektera henne – innebär att vi respekterar henne som delaktig samhällsrelaterad, social mänsklig individ i varje situationsbetingat möte.

S4 Gör henne trygg – innebär att vi inte våldför oss på varandra. Vi måste försäkra oss om varandras trygghet i vårt mänskliga möte i varje situation.

S5 Visa sammanhang – innebär att vi förklarar och bekräftar ömsesidig förståelse för det sammanhang där min kommande handling skall passa in – vara relevant.

S6 Visa delaktighet – innebär att vi klargör våra respektive roller och delaktighet i det sammanhang där min kommande handling skall ha ett, för båda parter, begripligt syfte.

S7 Handla sedan – innebär att nu är grunden lagd för att jag skall kunna agera och för att min kommande handling både skall vara förståelig och på goda etiska grunder genomförbar – i konsensus.

– Ja, så var det – enkelt – men bra!

För vår relation till omgivande natur kunde regeln formuleras:

S1 Se först omgivande natur.

S2 Bekräfta den.

S3 Respektera den.

S4 Våldför dig inte på den.

S5 Förstå sammanhang.

S6 Visa samhörighet.

S7 Handla sedan.

Om den spelregeln tillämpades vid produktutveckling… vilka miljövänliga produkter och processer skulle inte det kunna resultera i?! fortsatte De Andra synbarligen upplysta av sitt eget deltagande i ”bokprojektet”.

– Ja, men nu är faktiskt vår lilla bok för medmänsklighet klar! avbröt Jesuis och fortsatte
Jag förbjuder fler frågor eller kommentarer!
Läsaren har fattat!
Förstår ni inte det? skrattade han och släckte lyset.

Bokinformation

Boken är tryckt på Författares Bokmaskin: http://www.bokmaskinen.se/.
Den är på 98 sidor och limbunden med färgomslag enligt ovan.
Format: 138x207 mm.

=>    Tyvärr är boken slutsåldTumba Bokhandel: http://www.tumbabokhandel.se/#.
        (
För nytryckning eller nyutgåva av boken vill jag ha feedback från eventuellt (etik-) intresserade läsare. Mejla i så fall cogito@rolflovgren.se)
       
=>    Boken finns nu som ebok på iBooks.
        (gratis under kategorin 'Fakta' eller sök på författarnamnet 'Jesuis Cogito')


Upplysande läsning? Ömsesidig förståelse = kunskap!

Jesuis Cogito