ROLF LÖVGREN

Start

Kurser

Teknik

Tänkvärt

Cogito

Leonardo

Info


Om spelregler för en
  medmänsklig etik
 

Jesuis Cogito

Min övertygelse är att det finns
 tre saker

Peter Koestenbaum

Einstein om teknikens roll
i samhället

Albert Einstein

Vidskepelsen sätter världen i brand; filosofin släcker branden.

Voltaire
(1694-1778)

Hemligheten med lyckan är
 att våga inse att världen är
 ohygglig, ohygglig, ohygglig
.

Bertrand Russell
(1872-1970)

Vetenskapen är kanske den enda mänskliga verksamhet där
 misstag systematiskt kritiseras och ... med tiden korrigeras.

Karl Popper
(1902-1994)

Hela vetenskapen är ingenting annat än en förfining av vardagstänkandet.

Albert Einstein
(1879-1955)

Endast djärva spekulationer
 kan föra oss vidare,
 inte anhopning av fakta.

Albert Einstein
(1879-1955) 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 
rolf.lovgren@gmail.com