ROLF LÖVGREN

Start

Kurser

Teknik

Tänkvärt

Cogito

Leonardo

Info

Produkt- och Processutveckling (PoP) allmänt
Om bl.a. Lean Produktutveckling
(Mycket bra översikt från IVF och NUTEK med exempel på praktisk tillämpning av verktyg och metoder inom Produkt- och Processutveckling baserad på aktuell vetenskaplig kunskap!)
Professionellt Projektarbete
(En mycket bra, lättläst och pedagogisk upplagd översikt över ett medvetet genomfört Professionellt Projektarbete!
OBS! Genom att ange namn och e-postadress kan du ladda ned
ett 121 sidigt kompendium om författarna Per Lindstedts och
Jan Burenius Värdemodell (The Value Model),
som utgör referensramen för deras beskrivning av
ett professionellt projektarbete (på svenska))
.

Road map to Lean Product Development
Road map to The Value Model
SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Om ProduktRealisering
(bl.a. Val av Material och Produktionsprocesser)
(Produktion = Tillverkning + Montering)
Konstruktörslotsen (IVF)
Design inSite (Inspirerande hemsida som visar exempel på materialval och tillverkningsprocess för många vanliga produkter)
Om 5S (IVF-publikation) (5 steg för att skapa Ordning och Reda med stödjande organisation och praktiska processer)

Analysverktyget TIME (IVF-publikation)
Analysverktyget TIME - exempel (IVF-publikation)
Om effektiv automatisering (IVF-publikation)
Om framtidens produktionsutrustningar (IVF-publikation)
Exempel på produktionsuppföljning på Scania (IVF-publikation)
Eskilanders avhandling om Design for Automatic Assembly - DFA2

Mekanik
Många mekanikproblem med lösningar finns på
Christer Nybergs hemsida (KTH)
Mekanikdemo.avi - 729 kb

Mekanik- och fysiksimuleringar
från Jones and Childers: Contemporary College Physics
Kolla NyTeknik!

__________________________________________________________________________________________
 
rolf.lovgren@gmail.com