ROLF LÖVGREN

Start

Kurser

Teknik

Tänkvärt

Cogito

Leonardo

Info


Mekanik
Trenne lagar

Produktutveckling - Kunskapsutveckling
Lövgren, Rolf (2007). A basic model of knowledge (Cavelights & Tools Unlimited) which simplifies mutual understanding and liberates creativity
Lövgren, Rolf (2007). A Generic Model of Common Sense Applicable to Problem Solving or Product Development – Ideas as Precursors to Actions. (http://www.ep.liu.se/ecp/021/vol1/014/)
Lövgren, Rolf (2006).Om hur synen på kunskap påverkar forskning, utbildning och pedagogik
Lövgren, Rolf (2005). A generic model of common sense applicable to problem solving or product development.
Lövgren, Rolf (2002). Product development methods:Leonardo Da Vinci versus modern engineering education

Allmänt
En liten bok för medmänsklighet - En "bibel" för otrogna mot enfald.
Om förnuft, etik och moral.
All you need is love (en övning i logik för matematiker)
Se människan! (en övning i aristotelisk logik)

Med anledning av den terror som under alla tider och inte minst nu grasserar under namn av religiösa argument (eller fanatiska ideologier) kan kanske
följande logiska resonemang om kristendom vara en tröst och ge stöd för att våga vara en människa, som ehuru bräcklig, själv tar ställning till (med nödvändighet i samråd med andra självständiga jämlika människor) alla de skrämmande mänskliga beteenden som via olika media eller i självupplevda händelser sköljer över vår vardag och vågar ta ett eget ansvar för sina egna handlingar... 
(En ganska lång mening, som kanske har en mening...)

Pedagogik
Om individanpassad undervisning   (Detta är läsvärt!)
+ Bilaga 1: ”Hur lär vi?- reflektioner kring teori och praktik­”   (Detta är läsvärt!)
+ Bilaga 2: Enkät om fysiska miljöns betydelse
Modell för analys av elevens skolmiljö
Vad kännetecknar ett positivt inlärningsklimat
Definition av självaktning
KVEKK-modellen för analys av utbildningsmiljön  (Detta är intressant!)
Angående vägar till elevers lärande
Vägar till elevers lärande
Om Handledning i lärarutbildning
Om Rum för lärande
Jämförelse mellan detektivens och lärarens arbete
Om lärararbetet och tid för reflektion 
Lösningsidéer för en individualiserad undervisning
Vad kännetecknar en bra utbildning
Modell för undervisningsplanering
Kunskapsverkstaden – lokala dokumentbaser som arbetsverktyg för lärare
Om Didaktik för lärare
Metodik för dialog vid seminarier eller en undervisningssituation


Tankelänkar - tankelekar
http://thinkingconference.org/
http://www.richarddawkins.net/
Cavelights & Tools Unlimited

 

 Cogitoblogg

 

 

__________________________________________________________________________________________
 
rolf.lovgren@gmail.com